Việc sử dụng các mã thông báo vật lý và đặc quyền đã trở thành các phần không

Việc sử dụng các mã thông báo vật lý và đặc quyền đã trở thành các phần không thể tách rời của một sự kiện tồn tại. Chúng được sử dụng để kiểm tra mọi người, hạn chế quyền truy cập, cá nhân hóa trải nghiệm, đo lường sự tham gia, trích xuất phân tích và thực hiện truy xuất khách hàng tiềm năng cho thuê mc người dẫn chương trình với nhiều nhân sự đa dạng của công ty người mẫu.

Việc sử dụng các mã thông báo vật lý và đặc quyền đã trở thành các phần không

Việc sử dụng các mã thông báo vật lý và đặc quyền đã trở thành các phần không.

Nhận dạng khuôn mặt thuộc về hình thức xác thực thứ ba cùng với các phương pháp tiếp cận sinh trắc học khác. Nó là một phần mềm có thể xác định một người từ một cơ sở dữ liệu của khuôn mặt mà không đòi hỏi một mã thông báo vật lý và người sử dụng để cung cấp bất kỳ thông tin đặc quyền. Tiến bộ công nghệ đã tăng độ chính xác và giảm chi phí đáng kể. Do đó, chúng tôi thấy sự gia tăng áp dụng trong các ngành khác (ví dụ: sân bay, phương tiện truyền thông xã hội và điện thoại di động) poker, đánh bài.

Add a Comment