Vẫn còn nhiều cách diệt mối mà tôi và bạn chưa biết

Các Tổ chức hàng tỉnh cao cấp do đứng về phe với chính Paris nên cũng bị giải tán nữa. Nhưng chúng là cách tốt nhất để diệt mối tận gốc những đó cơ chế làm chủ các dư luận và đã đẩy các dư luận khắp nơi mà theo hướng đòi hỏi các việc tập hợp Quốc hội  đó mà đã gần hai cả thế kỷ chưa từng một được triệu tập lại.

diệt mối

Việc triệu tập đã được rất quyết định. Năm triệu của người Pháp, trong đó cả có 100.000 người thuộc các giáo hội và 150.000 thuộc quý tộc, đã gửi các những đại biểu của mình đến. Cả thảy có 1.200 đại biểu nữa, trong đó có 578 của các đẳng cấp thứ ba, bao gồm cả mối đất đài loan hết những quan tòa, cả luật sư và thày thuốc nữa. Từ 300 đại biểu  đó của giới tăng lữ  mà có 200 xuất thân  đã từ bình dân tâm đắc hết với đẳng cấp thứ ba rồi  chống lại giới quý tộc cùng và tăng lữ.

Ngay từ  các những cuộc họp đầu tiên rồi, người ta đã nhìn thấy đó là phương pháp diệt mối bằng hóa chất những sự xung đột mà về tâm lý giữa các bên đại biểu với nguồn gốc rất xã hội không bình đẳng cả nhau và do vậy có hơn tình cảm khác nhau nữa. Những bộ y phục  rất lộng lẫy của các đại biểu này có đặc quyền đã có gây sự tương phản rất một cách đáng xỉ nhục hơn với những bộ cánh mà tối màu của Tầng lớp thuộc Thứ ba.

Không cần quá cầu kỳ trong vấn đề diệt mối

Tại kỳ họp lần đầu tiên, các thành viên mà thuộc giới quý tộc đó và tăng lữ đội mũ lên miện theo đặc quyền  hơn của giai tầng mình  đó trước nhà vua ồi. Những người của công ty pcs mà Tầng lớp Thứ ba ấy cũng muốn làm mà như thế, nhưng lại có bị những kẻ có  cả đặc quyền phản đối luôn

. Ngày hôm sau đó, sự xung đột của  các lòng tự ái lại nổ ra một lần nữa. Những đại biểu mà của Tầng lớp Thứ ba đã mời các đại biểu thuộc quý tộc và tăng lữ nữa đang ngồi trong  cả những phòng tách biệt mà riêng đến ngồi chung đó với mọi người để mà tiến hành của dịch vụ diệt chuột kiểm tra các tư cách đại biểu đó. Các nhà quý tộc đã từ chối. Những cuộc rất thương lượng đã kéo dài  tận hơn một tháng.

Cuối cùng là, các đại biểu của  mà Tầng lớp Thứ ba theo các đề nghị của  rất tu viện trưởng Sieyes mà cho rằng họ các đại diện cho 95% dân tộc mà đã tuyên bố thành quả phun thuốc muỗi lập Quốc hội. cải cách Pháp được khởi phát lại và sẽ diễn biến theo cả tiến trình bình thường như của mình.

 

Add a Comment