Cũng lâu rồi chị em mình chưa gặp nhau, chưa nói chuyện với nhau rồi T nhỉ! Chị cũng chả biết nên dùng  những từ ngữ như thế nào để diễn tả cảm xúc của mình bây