Anh đột ngột đến mức đã quyết định dùng cô ta đột ngột đến mức để giải khuây trong vài tuần đột ngột đến mức giải quyết công việc đột ngột đến mức buồn chán ở White