Lương Như Mỹ đã rủ Phan Minh đánh bài online nhận tiền thật rất nhiều lần mà cô gái lại không chịu. Đến cuối cùng cô cũng đã đồng ý, cô đúng là cô gái không tầm