Những người có khuynh hướng đánh bài online đổi card

Những người có khuynh hướng thích làm việc với máy móc mà không thích nhận thêm trách nhiệm thường sẽ chuyển vào các bộ phận chế tạo công cụ, nơi họ có thể nhận được một mức lương đáng kể đánh bài online kiếm tiền hơn nhiều so với làm việc ở vị trí sản xuất. Tuy nhiên, đa số các nhân viên muốn duy trì công việc sản xuất. Họ muốn có ai đó lãnh đạo họ. Họ muốn mọi thứ được sắp xếp trước và họ cũng không phải chịu trách nhiệm gì. Do đó, mặc dù có rất nhiều người để chọn, nhưng điều khó khăn không phải là tìm ra người để đề bạt mà lại là tìm ra những người thực sự muốn thăng tiến.
Một quan điểm được nhiều người đồng tình là mọi người đều lo lắng đối với việc thăng chức và đã có nhiều kế hoạch được vạch ra để giải quyết vấn đề đó. Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi không coi đó là vấn đề quan trọng. Các công

Những người có khuynh hướng đánh bài online đổi card

nhân Mỹ ở công ty chúng tôi đều muốn được thăng tiến, tuy nhiên, họ không bao giờ muốn tiến thẳng đến vị trí lãnh đạo hàng đầu. Còn những nhân viên mơ đánh bài có tứ quý nước khác, nói chung, thường mong muốn duy trì ở vị trí phó mà thôi. Tôi không biết tại sao lại như vậy mà ở đây, tôi chỉ nói ra thực tế.
Như tôi đã nói, mọi nhân viên trong công ty Ford luôn có thái độ cởi mở đối với phương pháp làm việc. Nếu có một lý thuyết, hay bất kỳ một qui tắc rạch ròi nào trong nhà máy của chúng tôi, thì đó chỉ có thể là: mọi công việc đều chưa được thực hiện đủ tốt. Cơ chế quản lý của các nhà máy là luôn lắng nghe mọi ý kiến đóng góp. Chúng tôi cũng có hệ thống ý kiến đóng góp không chính thức mà qua đó bất kỳ công nhân nào cũng có thể đưa ra những ý tưởng của anh ta và được giúp để thực hiện ý tưởng đó.


Việc tiết kiệm được dù chỉ 1 xu cho mỗi sản phẩm cũng có thể là một việc rất đáng làm. Mỗi xu tiết kiệm được trong một bộ phận sản phẩm nào đó, với mức năng suất của chúng tôi hiện mơ đánh bài được tiền nay có nghĩa là tiết kiệm 12 ngàn đô la mỗi năm. Còn mỗi xu tiết kiệm được ở mỗi bộ phận sẽ góp phần giúp sản xuất mang lại hàng triệu đô la mỗi năm. Vì vậy, nếu đem so sánh các khoản tiết kiệm, con tính này sẽ đưa đến con số hàng nghìn của một xu.

Add a Comment